ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 นั้น นับเป็นโอกาสในการรวมหน่วยงานเดิมสององค์กร คือ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

 Download File
Download แผ่นพับบริการด้านไอทีของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [ภาษาอังกฤษ] ดาวน์โหลด
Download แผ่นพับบริการด้านไอทีของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [ภาษาไทย] ดาวน์โหลด
Download หนังสือครบรอบ 30 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ภาษาไทย] ดาวน์โหลด