ติดต่อสอบถาม

 Contact Us

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-3811 แฟกซ์ 0-5321-6747,0-5394-3818
อีเมล : itsc@cmu.ac.th
เว็บไซต์ : http://itsc.cmu.ac.th/


Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
Tel. +66 53 943811 Fax. +66 53 216747 ,943818
e-mail : itsc@cmu.ac.th
Web Site : http://itsc.cmu.ac.th/

 

 ติดต่อหลักสูตรอบรม

โทร. 0-5394-3827, 0-5394-3828
แฟกซ์ 0-5394-3826

 

 ติดต่อจองห้องประชุม / ห้องสัมมนา / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โทร. 0-5394-3822
e-mail : wanpen@cmu.ac.th

 

 Social Network

facebook