Announcement

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์

 

โดยให้มารายงานตัวภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ตรวจสอบรายชื่อ --- คลิก ---

ข้อมูลเมื่อ : 30/11/2559 11:57:42
 Download File
รายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด