Announcement

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 ร/2556.... (อัตราค่าบริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ข้อมูลเมื่อ : 5/1/2560 8:51:30
 Download File
ประกาศอัตราค่าบริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด