Announcement

ประกาศขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งาน ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มกราคม 2560

เนื่องจากจะมีการดำเนินการบำรุงสถานีไฟฟ้าขนาดย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีส่วนงานที่ได้รับผลกระทบตามช่วงเวลาดังนี้

ข้อมูลเมื่อ : 6/1/2560 13:19:38