Announcement

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กันยายน  2560 เวลา 13. 00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  --คลิก--

ข้อมูลเมื่อ : 28/8/2560 14:57:34
 Download File
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ ดาวน์โหลด