Announcement

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตำแหน่ง

วิศวกร    1              ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร -คลิก-

พนักงานช่าง          1              ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร -คลิก-

พนักงานปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่พัสดุ)    1              ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร -คลิก-

พนักงานปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)                        1              ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร -คลิก-

 

ใบสมัคร -คลิก-

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-943806, 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 20/7/2560 8:29:45
 Download File
ตำแหน่ง One Stop Services ดาวน์โหลด
ตำแหน่งหนักงานช่าง ดาวน์โหลด
ตำแหน่งพัสดุ ดาวน์โหลด
ตำแหน่งวิศวกร ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด