Announcement

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่ ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่  http://itsc.cmu.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2560ใบสมัคร --คลิก--
ประกาศ --คลิก--

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-943806, 053-943827, 053-943811
 

ข้อมูลเมื่อ : 1/8/2560 16:19:45
 Download File
ใบสมัคร ดาวน์โหลด
ประกาศ ดาวน์โหลด