Announcement

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ดังนี้วิศวกร   1    ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  -คลิก-

 

พนักงานช่าง     1     ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  -คลิก-

 

พนักงานปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่พัสดุ)    1   ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  -คลิก-

 

พนักงานปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)        1      ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  -คลิก-

ข้อมูลเมื่อ : 7/8/2560 11:40:44
 Download File
วิศวกร ดาวน์โหลด
พนักงานช่าง ดาวน์โหลด
พนักงานปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่พัสดุ) ดาวน์โหลด
พนักงานปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด