ค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2015 ระหว่างวันที่ 5-16 ตุลาคม 2558

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2015 ระหว่างวันที่ 5-16  ตุลาคม 2558  (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในหลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี และหลักสูตร การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็ก สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch

หลักสูตร การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็ก

ใบสมัคร

ข้อมูลเมื่อ : 8/9/2558 13:59:06
 Download File
โครงการการ LegoScratch ดาวน์โหลด
โครงการการ การ์ตูน 2 มิติ ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด