ขั้นตอนการใช้งาน Wi-Fi@JumboPlus

ขั้นตอนการใช้งาน Wi-Fi@JumboPlus 

 

การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับโทรศัพท์มือและแทบเล็ต

 

การจัดการอุปกรณ์

 

การลบ Profile บนอุปกรณ์

 

ข้อมูลเมื่อ : 23/9/2558 11:14:24