นายมาหะมะ เซบากอ

วิศวกรฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบุคคลแรกของสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค และเป็นอันดับที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่สามารถสอบวัดผลใบประกาศวิชาชีพระดับสูง หรือ Cisco Certified Internetwork Expert: CCIE ได้ ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551

ข้อมูลเมื่อ : 1/10/2557 15:58:16