Eternal Story เรื่องเล่าขานนิรันดร์

Eternal Story เรื่องเล่าขานนิรันดร์

นวัตกรรมการเรียนรู้ Game-Based Learning ต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

ได้รับรางวัล Thailand Game Awards 2010 ประเภท Best Serious Game

จากโครงการ Venture Capital Forum Asia 2010 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ข้อมูลเมื่อ : 2/10/2557 9:26:36