รางวัลพระปกเกล้าระดับประเทศ อปท. ที่มีการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับและมีเครือข่ายดีที่สุดในประเทศ

รางวัลพระปกเกล้าระดับประเทศ อปท. ที่มีการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับและมีเครือข่ายดีที่สุดในประเทศ

พัฒนาระบบภายใต้โครงการนำร่องใช้ระบบสารสนเทศในระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GIs) ให้กับ อบจ.ลำพูน  ซึ่งได้รับ รางวัลพระปกเกล้าระดับประเทศ อปท. ที่มีการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับและมีเครือข่ายดีที่สุดในประเทศ

ข้อมูลเมื่อ : 2/10/2557 9:29:00