รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท PC Game (Youth)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท PC Game (Youth)

ผลงาน Tsunami Game ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2007 (TAM2007)

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ข้อมูลเมื่อ : 2/10/2557 9:27:32