ระบบ KC3 (Knowledge Creator) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบ KC3 (Knowledge Creator) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล AEN (Asian e-Learning Network)

จากประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2547

ข้อมูลเมื่อ : 2/10/2557 9:27:50