ระบบ KC (Knowledge Creator) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบ KC (Knowledge Creator) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลสารสนเทศภาครัฐดีเด่น สาขา นวัตกรรมไอทีดีเด่น

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2545

จัดโดย คณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               

ข้อมูลเมื่อ : 2/10/2557 9:28:18