ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Health and IT: Does Technology Improve and Transform Health in the Information Age?

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Health and IT: Does Technology Improve and Transform Health in the Information Age?

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558   เวลา 09.30 - 11.00 น.  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 053-943811, 053-943804

ข้อมูลเมื่อ : 1/12/2558 15:19:40