ค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2016

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2016  ระหว่างวันที่  7-18 มีนาคม 2559  (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในหลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี และหลักสูตร การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็ก สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch

หลักสูตร การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็ก

ใบสมัคร

ข้อมูลเมื่อ : 16/2/2559 14:03:33
 Download File
โครงการค่ายเยาวชนสมองกล Lego Scratch ดาวน์โหลด
โครงการค่ายเยาวชนสมองกล 2D ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด