ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โหลดฟรี  ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus  สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โหลดได้แล้วที่ : https://antivirus.cmu.ac.th/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-539-43827  

ห้อง One Stop Services

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 24/9/2558 11:11:19