อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC Moodle

ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC Moodle

                รอบที่ 1                   วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559                 เวลา 08.00 – 12.00 น.

                รอบที่ 2                   วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559                 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คณาจารย์ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการอบรม  และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/cmuonline2016

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-943868

 

 

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 11/8/2559 11:06:02