ผลการสำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผลการสำรวจความพร้อมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
ตามเอกสารแนบดังนี้

ข้อมูลเมื่อ : 5/9/2559 15:00:06
 Download File
ผลการสำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด