ค่ายเยาวชนสมองกล 2016 ประจำเดือนตุลาคม 2559 สำหรับเด็กและเยาวชน

 

ค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2016

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2016  ระหว่างวันที่  10-21 ตุลาคม 2559 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในหลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี และหลักสูตร การสร้างการ์ตูน 3 มิติสำหรับเด็ก (3D Animation for kids) สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี

 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,000 บาท สามารถจองอบรมล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ (053) 943827 หรือโทรสาร (053) 216747 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch

หลักสูตร การสร้างการ์ตูน 3 มิติสำหรับเด็ก

ใบสมัคร

ข้อมูลเมื่อ : 16/9/2559 9:59:41
 Download File
โครงการค่ายเยาวชนสมองกล Lego Scratch ดาวน์โหลด
โครงการค่ายเยาวชนสมองกล 3D ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด