ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบ MIS

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ  ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนสุราษฏร์ธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้แก่นักเรียนจากสถานการณ์จริงในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 8/2/2560 15:36:27