จัดเสวนา เรื่อง "Microsoft Technology Update"

จัดเสวนา เรื่อง "Microsoft Technology Update"  โดยบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน กลุ่มTalent ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 1

ข้อมูลเมื่อ : 14/2/2560 16:28:58