ค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2017

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2017  ระหว่างวันที่  6-17 มีนาคม 2560  (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในหลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี และหลักสูตร การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็ก สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี

ข้อมูลเมื่อ : 16/2/2560 15:06:15
 Download File
โครงการบริการความรู้ทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็ก ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด