ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางด้ายคอมพิวเตอร์

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ  ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้แก่นักศึกษา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนา E-leaning, Multimedia และ  Smart classroom  ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 17/2/2560 15:10:28