พพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และบริการชั้นล่างอาคารเรียนเดิม

ข้อมูลเมื่อ : 24/2/2560 9:27:20