ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ  ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจุดประกายความคิดด้าน IT เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 2/3/2560 17:08:12