อบรมหลักสูตร “กราฟิกเพื่อการจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์” รุ่นที่ 2

 

อบรมหลักสูตร “กราฟิกเพื่อการจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์”  รุ่นที่ 2

ในวันที่ 1-2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(เปิดลงทะเบียนวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น.)

 

 

 


ลงทะเบียนอบรม :  -- คลิก --
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 15/3/2560 15:35:33