ค่ายเยาวชนสมองกล 2017

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2017 ในหลักสูตร การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego และการสื่อสารความสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch และหลักสูตร การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ระหว่างวันที่ 6-17 มีนาคม 2559 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 20/3/2560 8:32:06