เข้าศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย คุณเดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษาด้านบริหาร และคุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer ตามแนวทาง EdPEx เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 30/3/2560 13:33:18