พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 31/3/2560 10:40:13