พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 31/3/2560 10:49:00