อบรมหลักสูตร “Infographic” รุ่นที่ 2

 

 

อบรมหลักสูตร “Infographic” รุ่นที่ 2

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลงทะเบียน  --- คลิก ---

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 5/4/2560 15:51:17