สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ไปทางสะพานนวรัตน์ ผ่านประตูท่าแพ และไปสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน 2560

ข้อมูลเมื่อ : 24/4/2560 15:13:37