ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส  เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อมูลเมื่อ : 28/4/2560 16:36:41