ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ  ให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและเยี่ยมชมสำนักฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและเปลี่ยนความรู้ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 16/5/2560 16:56:47