การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 12th National e-Learning Seminar and Workshop 2017 ภายใต้ชื่อว่า Innovative Learning with Social Media-Based Learning Tools หรือ การเรียนรู้แนวใหม่กับเครื่องมือการเรียนรู้ที่อาศัยสื่อสังคมเป็นฐาน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

12th National e-Learning Seminar and Workshop 2017

ภายใต้ชื่อว่า Innovative Learning with Social Media-Based Learning Tools หรือ การเรียนรู้แนวใหม่กับเครื่องมือการเรียนรู้ที่อาศัยสื่อสังคมเป็นฐาน

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2017

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943811

 

ข้อมูลเมื่อ : 18/5/2560 11:10:40