คู่มือการปฏิบัติมาเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wannacry

การแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wannacry โดยมีจุดประสงค์เข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ หากไม่จ่ายเงินให้กับผู้ร้ายจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ซึ่งมัลแวร์นี้มีความสามารถพิเศษในการกระจายตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ในระบบเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติผ่านช่องโหว่ SMB (Server Message Block) ของระบบปฏิบัติการ Windows

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความห่วงใยและกังวลต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของมัลแวร์ดังกล่าว จึงได้แนบไฟล์คู่มือการปฏิบัติมาเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหากมีการพบการระบาด และพร้อมกันนี้ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการระบาดของมัลแวร์ดังกล่าวนั้น คือ

1.  การอัพเดตระบบปฏิบัติการ Windows ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

2.  มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Antivirus ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อและสามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ http://antivirus.cmu.ac.th

3.  ควรมีการสำรองข้อมูลที่สำคัญในสื่อเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยมากกว่า 1 แหล่ง

ข้อมูลเมื่อ : 19/5/2560 15:28:30