อบรมหลักสูตร “Infographic”

 

อบรมหลักสูตร “Infographic”

ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ลงทะเบียน  --- คลิก ---

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 21/6/2560 9:33:22