สิทธิ์การใช้ IT ACCOUNT ของนักศึกษาเก่า

นักศึกษาที่จบใหม่ หรือนักศึกษาเก่าที่จบไปแล้ว อาจจะสงสัยว่าหลังจากที่เราออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแล้ว เรายังสามารถใช้บริการต่างๆของ มหาวิทยาลัยได้อยู่หรือไม่ คำตอบคือ บริการต่างๆจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่นักศึกษาถูกเปลี่ยนสถานะจากนักษาปัจจุบัน เป็นสำร็จการศึกษา

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943827

ข้อมูลเมื่อ : 28/6/2560 9:39:25