สวัสดีปีใหม่ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อาวุโส  พร้อมทั้งให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ในโอกาสที่มาสวัสดีปีใหม่ เทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ : 28/12/2559 14:11:59