อบรมหลักสูตร “กราฟิกเพื่อการจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์” รุ่นที่ 1

อบรมหลักสูตร “กราฟิกเพื่อการจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์”  รุ่นที่ 1 

ในวันที่ 16-17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงทะเบียนอบรม -- คลิก --
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 4/1/2560 9:59:04