อบรมหลักสูตร “Infographic” รุ่นที่ 1

อบรมหลักสูตร “Infographic” รุ่นที่ 1 

ในวันที่ 30-31 มกราคม 2560  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลงทะเบียน  --- คลิก ---

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 10/1/2560 10:48:47