อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัย งานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (201) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 13/1/2560 11:23:22