ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงานโครงการเปิดโลก ICT

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสำนักฯ  ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้แก่นักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 17/1/2560 10:02:53