ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เข้ามาศึกษาดูงานในด้าน ระบบเครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคุณยุทธการ ประเสริฐวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เข้ามาศึกษาดูงานในด้าน ระบบเครือข่าย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00-16.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 25/1/2560 15:40:20