ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคมครบรอบ 36 ปี ประจำปี 2560

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคมครบรอบ 36 ปี ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 26/1/2560 10:23:24