อบรม Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อบรม Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลงทะเบียน  --- คลิก ---

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 053-943811

ข้อมูลเมื่อ : 2/2/2560 13:55:07